Återanvändning av växtnäring från avlopp – aktörernas värderingar, ställningstaganden och agerande

Rapporten bygger på intervjuer. ISBN 91-620-5223-3.