Samhällsekonomisk analys av system för återanvändning av fosfor ur avlopp

Rapport. Handlar om företags- och samhällsekonomiska konsekvenser av olika system som finns beskrivna i rapporten. ISBN 91-620-5222-5.