Kommunernas organisation för tillsyn över miljöfarlig verksamhet

En redovisning av kommunernas tillsynsorganisation där fokus ligger på jävsfrågor. ISBN 91-620-5127-X.