Transport Infrastructure Financing

Ekonomiska styrsystem för att stimulera förändringar mot ett hållbart transportsystem i Europa. In English. ISBN 91-620-5082-6.