Marknära ozon

Ozon i marknära luftlager skadar växter och påverkar människors hälsa. ISBN 91-620-4969-0.