Metodik för inventering av förorenade områden

Innehåller bedömningsgrunder och vägledning för insamling av underlagsdata. ISBN 91-620-4918-6.