The Bersbo Pilot Project

Om att värdera metoder för att förutsäga effekterna med marktäckare som barriärer mot föroreningar från sulfidmalmbrytning. In English. ISBN 91-620-4763-9.