Organic pollutants in sewage sludge

Bidrag till människors exponering för vissa östrogenstörande substanser. ISBN 91-620-4674-8.