Vad innehåller avlopp från hushåll?

Om näring och metaller i urin och fekalier samt i disk-, tvätt-, bad- & duschvatten. ISBN 91-620-4425-7.