GIFTER & MILJÖ 2017

Samlar resultat från miljöövervakningsprogram som mäter halter och påverkan av miljöfarliga ämnen i Sverige. ISBN 978-91-620-1301-1.