En varmare värld – Tredje upplagan

Monitor 23: En uppdaterad och utökad version av boken om växthuseffekten och klimatets förändringar. ISBN: 978-91-620-1300-4.