Skog & mark 2012

Om tillståndet i svensk landmiljö. ISBN 978-91-620-1293-9.