Biologisk mångfald i Sverige. Monitor 22

En dagsaktuell och heltäckande genomgång av tillståndet för Sveriges flora, fauna och ekosystem. ISBN 978-91-620-1290-8.