Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Ett kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet med frågan om Sveriges globala negativa miljöpåverkan i ett konsumtionsperspektiv. ISBN 978-91-620-1284-7.