Nationalparksplan för Sverige - långsiktig plan

Långsiktig plan för nya nationalparker. ISBN 978-91-620-1269-4.