Nationell strategi för formellt skydd av skog

Slutredovisning av regeringsuppdraget. ISBN: 91-620-1243-6