Att skylta skyddad natur

Boken ger praktiska råd kring skylttexter, layout, illustrationer, kartor, tekniska frågor med mera. ISBN: 91-620-1233-9.