de Facto 2000

En sammanfattande bedömning av om Sveriges 15 miljömål kan uppnås. ISBN: 91-620-1207-X