Livsstil och miljö

Boken vänder sig till dig som arbetar med eller planerar miljöinformation. ISBN: 91-620-1197-9