Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Handbok 2001:1 utgåva 7. ISBN 978-91-620-0177-3.