Utvidgat strandskydd. Handbok 2010:4.

En vägledning till underlag och beslut. ISBN 978-91-620-0167-4.