Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program. Handbok 2009:1.

Handbok och vägledning till myndigheter och kommuner. ISBN 978-91-620-0159-9.