Bilskrotning. Handbok 2001:8.

Handbok med allmänna råd. ISBN 91-620-6263-8.