Anmälan för samråd. Handbok 2001:6.

Handbok 2001:6. ISBN 91-620-6228-X.