Tillsyn över producentansvaret för förpackningar och returpapper. Handbok 2005:4.

Handbok enligt producentansvarsförordningarna (SFS 1997:185 och SFS 1994:1205). ISBN 91-620-0139-6.