Tillståndsprövning och anmälan avseende miljöfarlig verksamhet. Handbok 2003:5.

Handbok. ISBN 91-620-0127-2.