Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen.

Sidan senast uppdaterad: 28 september 2020Sidansvarig: Berit Oscarsson