Råd inom Naturvårdsverket

Enligt Naturvårdsverkets instruktion finns två råd vid myndigheten: Tillsyns- och föreskriftsrådet samt Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Naturvårdsverket ger även kanslistöd till Fjällsäkerhetsrådet, Miljömålsrådet och Nationella snöskoterrådet.

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober 2020Sidansvarig: Berit Oscarsson