Tillfälliga lagringsytor för timmer

Den pågående corona-pandemin har medfört att produktionen vid vissa sågverk har minskat. Detta kan öka behovet av tillfälliga lagringsytor för bland annat timmer som avverkats för att förhindra barkborreangrepp. Nu finns tidsbegränsade regler kring tillståndsprövningen.

Sidan senast uppdaterad: 18 juni 2020Sidansvarig: Olof Åkesson