Finansiering

Naturvårdsverket får sin finansiering främst från anslag men även avgifter och bidrag.

Sidan senast uppdaterad: 2 januari 2020Sidansvarig: Christer Benktsson