Utsläppen ner fem procent inom utsläppshandeln

Utsläppen inom ramen för EU:s handel med utsläppsrätter minskade markant under 2019. I Sverige var utsläppsminskningen cirka fem procent jämfört med föregående år, och på EU-nivå troligen nära nio procent. I Sverige minskade framförallt utsläppen från el- och värmeproduktion, mineralindustri och raffinaderier, medan utsläppen från stålproduktionen däremot ökade. Det går även att se relativt stora regionala skillnader inom Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Hannerz, chef Utsläppshandelsenheten, 010-698 15 85, fredrik.hannerz@naturvardsverket.se.

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se