Sveriges utsläpp minskar för långsamt

Sveriges klimatpåverkande utsläpp 2019 minskade med 2,4 procent jämfört med föregående år visar ny statistik. Utsläppsutvecklingen visar att det krävs ytterligare åtgärder i klimatpolitiken för att de svenska klimatmålen ska uppnås.

För ytterligare information, kontakta:

Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010-698 15 55, anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se

Jonas Allerup, klimatanalytiker Klimatmålsenheten, 010-698 11 20, jonas.allerup@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se