Referensvärdet för antalet vargar i Sverige är 300 individer

Naturvårdsverket rapporterar till EU att det minsta antalet vargar i Sverige för att populationen ska ha gynnsam bevarandestatus är 300.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Öhman, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67, marcus.ohman@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se