Vägledning om förvaltning av skog

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för förvaltning av skyddade skogar och andra trädbärande marker. Vägledningen ger stöd i valet av inriktning på förvaltningen och för det praktiska genomförandet. Den anger prioriterade åtgärder för perioden 2013 – 2020.

Sidan senast uppdaterad: 9 november 2020Sidansvarig: Anneli Nivrén