Naturvårdsverket och Holmen gör stort markbyte

Naturvårdsverket och Holmen har träffat en principöverenskommelse om en stor markaffär. Affären är en viktig del i arbetet med att uppfylla miljömålet ”Levande Skogar” och innebär att cirka 10 000 hektar av Holmens produktiva skogsmark köps av Naturvårdsverket för att bli naturreservat. I utbyte köper Holmen cirka 18 000 hektar produktiv skogsmark från Naturvårdsverket.