Bästeträsk på Gotland

Sveriges nästa nationalpark kan bli Bästeträskområdet på norra Gotland. Efter en gemensam förstudie inledde Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland i december 2019 ett projekt för att bilda en nationalpark i området.

Sidan senast uppdaterad: 19 januari 2021Sidansvarig: Anneli Nivrén