Nämdöskärgården

Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda. Därför startade arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark i området i april 2020.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2021Sidansvarig: Maria Sjö