Den planerade Åsnens nationalpark

Den föreslagna nationalparken omfattar delar av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld, biotopskyddsområdet Trollberget samt omkringliggande vatten, öar och skogar. Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län har sedan 2011 drivit ett projekt för att bilda en nationalpark i Åsnen.

Sidan senast uppdaterad: 10 maj 2017Sidansvarig: Anneli Nivrén