Vedeldning och vägslitage värst för luften

Naturvårdsverket publicerar i dag nya siffror för utsläppen av luftföroreningar i Sverige. Vedeldning är en betydande källa till skadliga partiklar som påverkar både luftkvaliteten, hälsan och klimatet. Och användningen av dubbdäck bidrar särskilt till förhöjda partikelhalter i tätorter.