Pandemin bidrog till rekordminskning av svenska klimatutsläpp

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser minskade med knappt 7 procent under 2020 jämfört med 2019. Coronapandemin är förklaringen till en del av förändringarna men det finns även andra skäl till minskningen, såsom produktionsstopp inom industrin. För att klara våra klimatmål framåt behövs förändringar som är bestående.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Nyström, chef Klimatavdelningen, 010-698 15 23, stefan.nystrom@naturvardsverket.se
Anna-Karin Nyström, chef Klimatmålsenheten, 010-698 15 55, anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se