Illegal jakt allt större problem för rovdjursförvaltningen

Den illegala jakten äventyrar överlevnaden för de svenska rovdjursstammarna och försvårar förvaltningen av rovdjur. Det gör även att Sverige får svårt att leva upp till EU:s krav om biologisk mångfald.