Mårdhundsprojekt fortsatt framgångsrikt

2015 var ett framgångsrikt år för mårdhundsprojektet som arbetar för att minimera antalet fritt levande mårdhundar i Sverige med målet att helt utrota arten i landet. Projektet bedömer att mårdhundspopulationen är under kontroll och på nedgång. Det finns goda förhoppningar att mårdhundpopulationen minskar ytterligare under de kommande åren.

Sidan senast uppdaterad: 14 april 2016