Fjällräven – hotad i 100 år

Den skandinaviska fjällrävsstammen har under större delen av 1900-talet varit liten och fragmenterad. Det har varit så illa att sannolikheten att fjällräven skulle överleva på sikt var liten och så sent som 2010 var fjällräven klassad som Akut hotad i Sverige. Idag är den klassad som Starkt hotad, ett resultat av intensiva bevaringsåtgärder.

Sidan senast uppdaterad: 14 april 2016