Antal statliga jaktkort uppåt

Under flera år minskade antalet lösta jaktkort men nu ser den trenden ut att ha vänt. 2018/2019 var det 4400 fler jägare som betalade ett jaktkort än jaktåret innan. Förändringen verkar hålla i sig även i år.