Enklare att söka bidrag för efterbehandling inför bostadsbyggande

Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual har uppdaterats. Här beskriver vi hur man ska ansöka om statligt bidrag för utredningar och åtgärder av förorenade områden. Den nya versionen har nummer 14. Här framgår hur bidraget söks och hanteras och vilket underlag som ska ingå i de olika efterbehandlingsstegen, vilka aktörer som involveras med mera.