Nu kan tillsynsmyndigheter snart ansluta sig till avfallsregistret

Nu är en API-lösning klar för tillsynsmyndigheter att koppla upp sig mot för att komma åt avfallsregistret för farligt avfall. För att kunna använda API-lösningen krävs utveckling av det egna verksamhetssystemet. Just nu etableras en gruppering utanför Naturvårdsverket som kommer att samordna utvecklingsarbetet på tillsynsmyndigheternas sida.