Covid-19 och f-gas

Under våren tog Naturvårdsverket fram en vägledning angående hur arbetet med f-gaser påverkas av covid-19. Den innebär i korthet att det inte finns några generella undantag i f-gasförordningarna, men att förordningen om miljösanktionsavgifter ger vissa möjligheter att inte ge en miljösanktionsavgift om omständigheterna gör en sanktion oskälig. I nuläget finns ingen praxis.