Att jobba med de nya rapporteringskraven som tillsynsmyndighet

Annika Jensen jobbar som miljö- och hälsoskyddsinspektör på Karlstads kommun. Hon berättar bland annat om reaktionerna på det nya avfallsregistret hos mindre avfallsproducenter.