Vid användning av biocidprodukter

Naturvårdsverket har, via Kemikalieinspektionen, fått kännedom om fortsatta förgiftningsfall av katter som misstänks ha orsakats av alfakloralos, ett verksamt ämne i vissa musmedel. Vi vill därför påminna om vilka regler som gäller vid användning av biocidprodukter.