Uppstartsmöte - strategi för miljöbalkstillsynen

Den 27 augusti hölls ett uppstartsmöte för alla som ingår i de arbetsgrupper som ska ta fram underlag för Sveriges första strategi för miljöbalkstillsynen.